RVO onderzoek: Steeds meer Nederlanders kiezen voor elektrisch rijden

Het doel van de Nederlandse overheid om in 2015 20.000 elektrische voertuigen op de weg te hebben was in 2013 al gehaald! Er rijden nu al meer dan 40.000 EV’s in Nederland. RVO heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar laadgedrag in Nederland.

Groeicurve-EVs-sept-14-600x325

Onderzoek van RVO en Universiteit Utrecht

Dit blijkt uit de cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In opdracht van het Ministerie van Economische zaken is er een analyse gedaan van het laadgedrag van EV-rijders in Nederland. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Doelstelling EV’s voor de toekomst

De doelstelling voor 2020 is om 200.000 EV’s in Nederland te hebben en voor 2025 zelfs 1 miljoen! Daartoe zal de overheid beleid moeten maken om deze groei te blijven stimuleren. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar beleidsstrategieën voor de komende jaren in opdracht van de Provincie Noord-Holland door de

dus meer laadpunten en efficiënter laden nodig

In de Randstad zijn er ongeveer 2,

5 publieke of semi-publieke laadpunten per vierkante kilometer. Daarbuiten wordt het al gauw minder en heeft Drenthe bijvoorbeeld 0,

1 publieke of semi-publieke laadpunten per vierkante km. Nu zijn er in die gebieden waarschijnlijk veel meer private laadpunten, deels ook omdat daar meer ruimte is om een laadpunt op eigen terrein te plaatsen.

Het onderzoek laat zien dat EV-rijders het liefst thuis laden bij het eigen laadpunt. Wanneer er openbaar wordt geladen doen zij dit bij vrijwel altijd dezelfde laadlocaties. Daarnaast laat het onderzoek zien dat EV-rijders veel minder last hebben van range anxiety dan voorheen werd aangenomen.

Op werkdagen zijn duidelijke pieken te zien met starttijden ‘s ochtends en ‘s avonds. ‘s Ochtends laadt men overdag bij de werklocatie en ‘s avonds bij thuis in de buurt. Deze piekbelasting is voor het energienet een probleem. Daarnaast verplaatst men de auto niet op het moment dat deze vol is. Zo blijft het laadpunt onnodig bezet.

Aanbevelingen uit het rapport om de laadinfrastructuur beter te benutten

Uit het onderzoek kwamen verschillende aanbevelingen naar voren:

  • EV-rijders voorlichten en stimuleren de auto te ontkoppelen bij een volle accu als ze bij een openbaar toegankelijk punt laden;
  • Toepassen van laadparkeerbeleid voor EV’s en slimme laadtechnologie bij (semi) publieke laadpunten;
  • Semipublieke laadpunten ‘s nachts openstellen.

We zijn met Nederland goed op weg om de doelstellingen te halen. Ook onze laadinfrastructuur groeit goed mee. Maar, het kan altijd beter. Om al die EV’s straks op te vangen moet er vooral slimmer geladen worden bij bestaande stations en ook voor het energie net wordt het belangrijk om de enorme pieken op te vangen.

In ieder geval is de transitie naar een schonere en duurzame samenleving begonnen!

Kijk hier voor de cijfers en een samenvatting van het onderzoek.
Het volledige onderzoek naar het laadgedrag van EV-rijders vindt u hier.

Wilt u graag meer informatie over elektrisch rijden en het laden van uw auto? Neem contact op.