De 4 fiscale voordelen van elektrisch rijden in 2016!

De populariteit van elektrisch rijden groeit nog steeds. Dit is mede dankzij lokale subsidies van bijvoorbeeld gemeentes en stimuleringsmaatregelen van de overheid.

In 2016 geldt voor (semi-) elektrische auto’s, laadpalen en zonnepanelen nog steeds ruim fiscaal voordeel. Ondanks dat de regelingen wat versoberd zijn, blijft het financieel zeer interessant om een elektrische auto, inclusief benodigde laadinfrastructuur, te kopen of te leasen. Zeker wanneer de elektrische auto volledig elektrisch is en dus geen uitstoot produceert.

Hieronder hebben we de 4 fiscale voordelen voor u op een rij gezet.

Elektrisch rijden op de zon

1. Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Vamil

In 2016 vallen elektrische auto’s, laadpunten en verwante producten zoals de slimme energie manager Maxem of laadkabels onder de MIA regeling. De MIA maakt het mogelijk dat u het aangekochte kunt aftrekken van de fiscale winst. De duurzame en energiezuinige technieken die onder de regeling vallen staan op de Milieulijst en hebben allemaal een eigen code.

De Vamil, waarmee sommige van deze investeringen willekeurig kunnen worden afgeschreven, geldt niet langer voor elektrische auto’s, maar wel nog voor het laadpunt en toebehoren.

Hoe meldt u de investering onder de MIA?

 • Iedere melding moet minstens 2500 euro bedragen. Dit is de ondergrens van de investering. Daarom kan het soms voordeliger zijn om een grotere investering te doen of investeringen tegelijkertijd te melden, waardoor u de ondergrens van de MIA regeling haalt.
 • De peildatum van de regeling is wanneer de verplichting wordt aangegaan. Dus het moment van tekenen van een offerte. Let wel op! Vanaf dan heeft u 3 maanden om een aanvraag voor de MIA regeling in te dienen.
 • Heeft u de auto reeds gemeld? Dan moet u binnen die 3 maanden de laadpaal melden onder de MIA, indien u de laadpaal nog wilt meenemen in het proces samen met de auto. U kunt de laadpaal ook onder een eigen code melden!
 • Meer informatie kan worden gevonden op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil, waar ook de MIA en Vamil verklaring digitaal kunnen worden aangevraagd via het e-loket.
 • Vragen kunnen gemaild worden naar miavamil@agentschap.nl.
Welk type investering? Specificatie Tot welk bedrag? Hoeveel procent? Welke code?
Volledig elektrische auto 0 gram/km CO2 €50.000 36% G3110
Plugin hybride auto tot 30 gram/km CO2 €35.000 27% D3111
Laadpunten en toebehoren Laadpunt, installatie, slimme energiemeter Volledige aankoopbedrag 36% F3720

2. Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) voor de laadpaal en zonnepanelen

Sinds 2014 is de KIA helaas niet meer geldig voor elektrische auto’s. Echter, deze regeling is nog wel gunstig voor zonnepanelen en laadpalen! Zeker in combinatie!

 • Onder de KIA kunt u 28% aftrekken op de aanschaf van de laadpaal en de zonnepanelen. De ondergrens is 2500 euro, daarom kan het verstandig zijn om de laadpaal en de installatie ervan samen met zonnepanelen of andere investeringen op te geven bij de Belastingdienst.

3. Bijtelling voor (semi-)elektrische auto’s

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld wanneer de ‘auto van de zaak’ ook privé wordt gereden. De bijtelling wordt gerekend als een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

 • Voor semi elektrische auto’s is in 2016 deze bijtelling omhoog gegaan naar 15%! Bij een eerste tenaamstelling in 2014 of 2015 geldt nog gedurende 60 maanden een bijtelling van 7%.
 • De bijtelling blijft in 2016 4% voor volledig elektrische auto’s!

4. Motorrijtuigenbelasting op (semi-)elektrische auto’s

Motorrijtuigenbelasting of ook wel wegenbelasting wordt geheven voor het bezit van een auto.

 • Tot 1 januari 2016 betaalde u geen motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s waarvan de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer. Het maakt niet uit wat voor een motor de personenauto heeft.
 • Vanaf 1 januari 2016 bent u met een auto die volledig elektrisch is en geen uitstoot produceert, nog steeds het hele jaar vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting.
 • Vanaf 1 januari 2016 gaat u met een auto die 1 tot en met 50 gram per kilometer uitstoot, slechts half tarief betalen. U betaalt dan de helft van het tarief van een gewone personenauto.
 • De motorrijtuigenbelasting die u maandelijks moet betalen is afhankelijk van de CO2 uitstoot van uw auto. Wilt u weten hoeveel uw auto uitstoot, kijk dan op www.zerijden.nl.
 • Is de CO2-uitstoot meer dan 50 gram per kilometer? U kunt op de site van de Belastingdienst over motorrijtuigenbelasting kunt u uitrekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen. Kies bij ‘Soort voertuig’ voor ‘Personenauto’ om de berekening te doen. Houd er rekening mee dat de tarieven per jaar kunnen veranderen.